Innmedlingsskjema

 

Jeg ønsker å bli medlem i Nasjonalforeningen Nordstrand/Østensjø demensforening

 

Kontaktinformasjon

 

 

Nordstand/Østensjø Demensforening
– arbeidsgruppe i Nasjonalforeningen Oslo Demensforening

Langbølgen 33
1150 Oslo
Tel: 976 04 046 (leder privat)
E-post: forening@demens-nordstrand-ostensjo.one