Kjære leser, vi ønsker deg velkommen til Demensforeningen i Nordstrand og Østensjøs hjemmeside. Vi jobber for personer med demens og deres pårørende i bydelene Nordstrand og Østensjø. Arbeidet med å få demens akseptert som sykdom er heldigvis kommet langt.

 

På årsmøtet mars 2019 slo vi oss sammen med Oslo Demensforening og ble en undergruppe for vårt område. Våre medlemmer er overført til deres register. Alle medlemmene i Oslo med epost vil får informasjonen vi sender ut. Medlemmer i våre bydeler som ikke har epost vil få informasjonen per post.

Foreningen er et forum for pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vi formidler og deler kunnskap og erfaringer om demens gjennom bl.a. temamøter åpne for alle.
Før valget til høsten har vi Politisk paneldebatt mandag 26.august kl 1830-20.30 på Oppsal bibliotek – Vetlandsveien 99-101. Vi møter politikerne fra våre bydeler for å diskutere hva som er viktig for de som har demens/kognitiv svikt. Sveler er vår favoritt og serveres gratis takket være lokal sponsor.

Informasjonsmateriale fra Nasjonalforeningen deles ut på alle arrangementer. Kontakt oss om institusjoner eller treffsentre i bydelene våre ønsker brosjyrer til utdeling.
Vi støtter de pårørende ved å kunne kontaktes og ved å stimulere sykehjemmene til å ha åpne samtalegrupper for dem. Dere finner også informasjon her via vår nettside.

Foreningen vil påvirke bydelene til økt innsats for undersøkelse, behandling, omsorg og pleie til personer med demens. Demensvennlige omgivelser står på ønskelisten. God tilrettelegging får vi demonstrert på bla Oppsal bibliotek.


På hjemmesiden vil vi informere om demensforeningen og våre aktiviteter.

På siden Linker finner du oppdatert informasjonen om demens og hjelpetiltak.

Ikke minst ønsker vi tilbakemeldinger og innspill fra lesere (ros og ris og god forslag).

Mens vi skrev denne velkomsten til vår side kom vi over en artikkel som sier mye om det vi arbeider for. Les den her. 

Her finner du vårt innmeldingsskjema. Vi ønsker oss flere medlemmer, – for det gir oss mer styrke.

Vi inviterer til temamøter og koordinerer informasjon om samtalegrupper amp;

Se møteplanen for mer informasjon.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på flere sykdommer som angriper hjernen.

Sykdommene fører til svekkelse av viktige hjernefunksjoner som hukommelse, orienteringsevne, læreevne, dømmekraft og logisk tenkning. Dette fører til problemer med å løse dagliglivets gjøremål. Demenssykdommer kan i dag ikke helbredes.

Vanligst, og mest kjent, er Alzheimers sykdom som står for ca. 60 % av tilfellene. Skadene kommer i hjernebarken og medfører svikt i overføring av impulser til hjernecellene som så dør. Sykdommen forverres forholdsvis jevnt over lang tid.

Hvem er vi?

Nordstrand/Østensjø demensforening er fra våren 2019 en arbeidsgruppe for bydelene Nordstrand og Østensjø, tilknyttet Nasjonalforeningen Oslo demensforening.

Målgruppen er personer med demens, pårørende til demente, fagfolk på eldresentre, dagsentre og sykehjem, leger, diakoner, politikere og alle andre interesserte. Det er ønskelig at alle berørte parter slutter opp om foreningen.

Foreningen er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelse. Foreningen skal fremme demenssaken, spre informasjon og støtte dem som er rammet. Nasjonalforeningen har Helselag og Demensforeninger i hele Norge.

Hva gjør vi?

  • Vi arrangere Temamøter med aktuell informasjon og har Paneldebatt med aktuelle politikere før hvert valg.
  • Vi arbeider for opprettelse av samtalegrupper som møtes jevnlig under faglig ledelse. Her kan hvert enkelt medlem om ønskelig, få råd i sin situasjon. Følg med på vår kalender, hvor vi legger til informasjon om møtene.
  • Gi tips om tilgjengelig litteratur, låne ut bøker og videofilmer fra foreningens bibliotek.
  • Aktivt informere om foreningens eksistens, slik at alle som trenger foreningen, kan ta kontakt.
  • Delta ved den internasjonale Alzheimerdagen (21. september).

Her er en oversikt over bøker i vårt bibliotek

Klikk her